Environment, development and climate change - et feltkurs!

Local fisher boat, made of mango tree.

Local fisher boat, made of mango tree.

Nå har jeg vært 2 uker i Tanzania på feltkurs i "Environment, development and climate change". Det er utrolig interessant, og spennende å lære på en så praktisk måte, nemlig gjennom møter og samtaler med de menneskene dette berører mest: de lokale fiskerne og kvinnene som har ansvar for sanking av sjøgress og dyrking av perler - for å nevne noen.

Det er tøft å se hvor urettferdig ressursene er fordelt blant menneskene her, hvor noen har så unødvendig mye, mens andre ikke har på langt nær nok. Det som er så fantastisk er at de likevel er så positive og glade! Det er smil og latter, og en helt annen varme blant folk enn det jeg er vant med fra Norge. Her har barna ofte en hel landsby som tar vare på seg, som passer på at de har det bra, og som kjefter hvis de gjør noe galt - det er et helt spesielt fellesskap og samhold. Jeg tror vi har noe å lære:)

Important meeting on the sand.

Important meeting on the sand.

Apropos lære: jeg har ikke tall på alle artene av krabber, skjell, snegler, fisk, koraller, sjøpølser og sjøagurker(?!) vi har myst ute på Mbudya Island!

Who is the most curious?

Who is the most curious?

En annen ting som har fascinert meg veldig etter jeg kom hit, er de ulike oppfatningene av klimaendringer hos ulike grupper i samfunnet. Vi har besøkt Universiteter, Ambassaden, Instituttet for forvaltning av marine ressurser, lokale fiskere og snakket med "mannen på gata", og de har alle ulik oppfatning av endringen av havnivå, og spørsmål rundt konservering av koraller og sårbare kystområder. De lokale fiskerne vet nemlig at havnivået lokalt utenfor Dar es Salaam har sunket, og det ganske dramatisk! Vi var på en strand og besøkte et hus som for noen år siden hadde en trapp ned til havet. Nå var denne trappen ned til hagen.....

English:

Now I've been in Tanzania for 2 weeks, attending a field course in "Environment, development and climate change". It's incredibly interesting and exciting to learn hands-on, through meetings and conversations with the people whom this matter affects the most: the local fishermen and women who are responsible for gathering seaweed and growing pearls - to name a few.

It's tough to see how the distribution of resources among the people is extremely unfair, where someone has got everything, while others do not have nearly enough. What is so amazing is that they still are so positive and happy! There are all smiles and laughter, and a completely different warmth among people than I am used to in Norway. The children belong to the villages, and thus everyone act like one big family. I think we have something to learn :)

Another intriguing issue is that there are different perceptions of climate change among various groups in the society. We have visited Universities, the Embassy, Institute for Management of Marine Resources, local fishermen and talked to "man on the street" - and they all have different perceptions of the change in sea level, and issues surrounding the conservation of corals and vulnerable coastal areas. The local fishermen could tell us that the sea level locally outside Dar es Salaam has decreased, and it is quite dramatic! We were on a beach and visited a house that used to have stairs down to the sea. Now these stairs led down to the garden .....
Co-founded and running global business strategy, brand and professional relations for Blueye Robotics, a company that has developed the Blueye Pioneer underwater drone that allow you to explore 150 meters below the ocean’s surface.

With a mission to empower ocean exploration and increase awareness about the health of marine environment and wildlife. 

Has been recognized by Forbes Magazine as 30 under 30 most important Tech Founders in 2018, Norway’s 50 most important female tech founders 2017 and 2018, Top 10 Norwegian Female Tech-Entrepreneurs 2018 and received The 2018 Womenomics Technology Award 2018.